1. Výzva PRV - MAS Rozvoj Krnovska

08.08.2017 08:56

Vyzva MAS pro zverejneni na www strankach MAS.pdf

fiche 1 - investice do zemědělských podniků.pdf

fiche 2 - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.pdf

fiche 3 - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.pdf

fiche 4 - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů.pdf

fiche 5 - investice do lesnických technologií.....pdf