https://www.kudyznudy.cz/Vítejte na webu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska tvoří v současnosti dvanáct obcí (Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Jindřichov, Liptaň, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná a Vysoká) a 2 města (Město Albrechtice a Janov).

Dohromady zde žije 9 905 (k 1.1.2015) obyvatel, mikroregion se rozkládá na území celého osoblažského výběžku a tvoří ucelenou oblast.

Mikroregion byl založen v roce 2002 za účelem společného řešení problémů přesahujících rámec jednotlivých obcí a zároveň společného rozvoje území, především v oblasti hospodářství, kultury, sportu, cestovního ruchu a příhraniční spolupráce. 

Území Osoblažska má návštěvníkům určitě co nabídnout - k návštěvě je láká velmi rozmanitá a členitá krajina, mohou v létě využít širokou síť turistických i cyklistických tras, v zimě mohou procházet romantickou krajinou. Milovníci přírody si rozhodně příjdou na své - příroda je místy téměř neporušená. Milovníky kultury jistě potěší řada památek a pestrá historie celé oblasti. Mikroregion nabízí také rozmanité možnosti sportovního vyžití a rekreace: vedle několika koupališť jsou zde sportovní areály různého zaměření. Po celý rok se v jednotlivých obcích konají nejrůznější kulturní a sportovní akce pro veřejnost.

 

Přijměte tedy srdečné pozvání do našeho mikroregionu.

Uvidíte, že si tento kraj oblíbíte stejně jako jeho obyvatelé.

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků na cestách po mikroregionu.

 

 

Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání zastupitelů a
úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska

 

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010060

V rámci projektu bude:

- vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy v zapojených obcích mikroregionů Krnovska, Albrechticka a Osoblažska celkem 30 koncepčních a strategických dokumentů obcí, kdy budou tyto dokumenty sloužit obcím jako praktické nástroje řízení obcí v rámci výkonu veřejné správy,
- zpracovány 2 strategické rozvojové dokumenty jednotlivých dobrovolných svazků obcí,
- vzděláno minimálně 48 volených zástupců obcí,
- vzděláno minimálně 30 úředníků obcí a měst,
- 4 setkání.

Klíčové aktivity projektu:

1. Tvorba strategických a koncepčních dokumentů obcí

2. Vzdělávání volených zástupců obcí a úředníků

3. Strategický plán rozvoje Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska 2021-2027

4. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Krnovsko 2021-2027

5. Setkávání zástupců obcí a mikroregionů

 

 

Gastrofestival OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2019

Gastrofestival se uskuteční dne 7.9.2019 v Osoblaze.
 
 

Gastrofestival OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5IGc2cjzYs

 

O přízeň návštěvníků a hodnotící komise se utkalo 19 týmů z Dívčího Hradu, Hlinky, Rusína, Města Albrechtic, Osoblahy, Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, Jindřichova, Bohušova, Vysoké, vařili také zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a členové Klubu přátel osoblažské úzkokolejky z Třemešné.

Výsledky:
  hlavní kategorie zvláštní kategorie cena návštěvníků
1. místo Královský stolec- masová směs SDH mladí hasiči Slezské Rudoltice - švestkové knedlíky Český svaz žen Hlinka - zvěřinový guláš
2. místo Zdena Krajčovičová - česká zelňačka s domácím chlebem    
3. místo Obec Dívčí Hrad - slezská zelňačka
RIA ze Slezských Rudoltic - keltské palačinky
   

Poděkování patří všem pořadatelům

a sponzorům, soutěžícím, ale také návštěvníkům

a účinkujícím. Všichni vytvořili skvělou atmosféru.

 Zvláštní poděkování si zaslouží Technické služby obce Osoblaha a Město Albrechtice, ale
také sportovci, hasiči a dobrovolníci z řad občanů z Osoblahy a Hlinky, kteří se významně podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé akce.

Akci mediálně podpořil informační portál STA, finančně se podílely obce mikroregionu a společnost MAX BOGL OSTWIND CZ.

 

 

 

Gastrofestival OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2017 

videozáznam z gastrofestivalu ke stažení na níže uvedeném odkazu: 

www.youtube.com/watch?v=wpA027c9BoE&feature=youtu.be

            Gastrofestival "Ochutnej Osoblažsko 2017" se konalv osoblažském parku v sobotu 2.9.2017 od 12:30 hodin, kam mnozí návštěvníci přijeli speciálním gastrovlakem vypraveným Slezskými zemskýmidrahami.  

            O nejlepší stánek se ucházelo 19 týmů a to z Dívčího
Hradu, Hlinky, Rusína, Města Albrechtic, Osoblahy, Slezských Pavlovic,
Slezských Rudoltic, Jindřichova, Bohušova, Liptaně, Vysoké a vařili také zástupci
Gminy Izbicko z Polska, zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a
členové Klubu přátel osoblažské úzkokolejky z Třemešné.

            K dobré náladě přispěli svou hudební produkcí LOVCI
NEDVĚDŮ a cimbálová muzika CVILÍŇA, zazpívaly absolventky a žačky ZUŠ Město
Albrechtice a nezklamalo ani představení Ochotnického divadla z Osoblahy. Své
dovednosti představily členky tanečního souboru Českého svazu žen ze Slezských
Pavlovic, celou akci moderoval Zdeněk Břicháček z Města Albrechtic.

            Pořadatelé
zajistili doprovodný program pro děti i dospělé, který připravila Althaia
o.p.s., MINIFARMA Osoblaha a Přemyslovský dvůr ze Slezských Pavlovic.

K dispozici měly děti různé atrakce a sportovní arénu,
mohly si nechat pomalovat obličeje a také se mohly projet na koních nebo
v povoze taženém poníky. Součástí doprovodného programu byla prezentace
úspěšných projektů Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska

a místní akční skupiny MAS
Rozvoj Krnovska. Své kuchařské umění předvedl Lubomír Wolf z restaurace
REZIDENCE z Města Albrechtic. Součástí gastrofestivalu byl jarmark
nabízející různé regionální výrobky a produkty.

Výsledky:

hlavní kategorie:

1.místo Místní akční skupina Rozvoj Krnovska            vychytaný boršč

2.místo Český svaz žen Hlinka                                     zabijačkový smažák

3.místo Obec Dívčí Hrad                                               paštika s cibulovým čatní

zvláštní kategorie:

1.místo SOŠ a ZŠ Město Albrechtice                           krémový dezert s piškotem

2.místo ČSOP Město Albrechtice                                 čokoládovo-mátová pěna

3.místo SAVORY TRADE Bohušov                             dýňová marmeláda

cena návštěvníků:

Klub přátel Osoblažské úzkokolejky                              škvarkové zelňáky

ocenění za příhraniční spolupráci:

Gmina Izbicko - Polsko                                                  regionální koláče

 

            Poděkování patří všem pořadatelům a
sponzorům, soutěžícím, ale také návštěvníkům

a účinkujícím. Všichni vytvořili
skvělou atmosféru.

            Zvláštní
poděkování si zaslouží Technické služby obce Osoblaha a Město Albrechtice, ale
také sportovci, hasiči a dobrovolníci z řad občanů z Osoblahy, kteří
se významně podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé akce.

Akci mediálně podpořil
informační portál STA, finančně se podílely obce mikroregionu
Osoblažsko, MAX BÖGL OSTWIND CZ a Mikroregion
Krnovsko, minulé ročníky také podpořil nadační fond Život umělce.

Organizačně byla akce zajištěna součinností s obcí
Osoblaha a obcí Hlinka.

Zprávu
zpracovala Martina Jalamasová, projektová manažerka Mikroregionu - Sdružení
obcí Osoblažska.

V Osoblaze
dne 8.9.2017

 

 

Gastrofestival OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2016

 

videozáznam z ročníku 2016

Gastrofestival "Ochutnej Osoblažsko 2016" se konal v osoblažském parku v sobotu 3.9.2016 od 12:30 hodin, kam mnozí návštěvníci přijeli speciálním gastrovlakem vypraveným Slezskými zemskými drahami.  

O nejlepší stánek se ucházelo 16 týmů a to z Dívčího Hradu, Hlinky, Rusína, MěstaAlbrechtic, Osoblahy, Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, Jindřichova,
Vysoké a vařili také zástupci GminyIzbicko z Polska, zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a členovéKlubu přátel osoblažské úzkokolejky z Třemešné.

K dobré náladě přispěla svou hudební produkcí formace PTAKUSTIK, zazpívaly absolventky a žákyně ZUŠ Město Albrechtice a nezklamalo ani představení Ochotnického divadla z Osoblahy. Své dovednosti představily členky tanečního souboru Českého svazu žen ze Slezských Pavlovic a velký úspěch sklidily ty nejmladší děti z řeckého tanečního souboru ANTIGONI z Krnova. Celou akci moderoval Zdeněk Břicháček z Města Albrechtic, který se také se svou rodinnou
hudební formací PUPÍCI postaral o závěrečnou produkci k tanci i poslechu.

Pořadatelé zajistili bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, který připravila Althaia o.p.s. a MINIFARMA Osoblaha. K dispozici měly děti různé atrakce a sportovní arénu, mohly si nechat pomalovat obličeje a také se mohly projet na koních. Své dovednosti si návštěvníci také mohli vyzkoušet na sportovních atrakcích firmy FUN LINE. Součástí doprovodného programu byla prezentace úspěšných projektů Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska a místní
akční skupiny MAS Rozvoj Krnovska. Své kuchařské umění předvedl Lubomír Wolf z restaurace REZIDENCE z Města Albrechtic. Součástí gastrofestivalu
byl jarmark nabízející různé regionální výrobky a produkty.

Vítězem letošního ročníku se podle poroty stal stánek obce Vysoká pod vedením paní Vlasty Křížkové se zabijačkovým gulášem. Odměnou za vítězství bude celý rok zdobit kancelář starostky putovní pohár této soutěže. Porota složená z představitelů obcí a měst z celého regionu také přidělila zvláštní
cenu za sladká jídla stánku Klubu přátel Osoblažské úzkokolejky za tvarohový dezert. Návštěvníky nejvíce zaujal stánek z Hlinky, který jako vždy, kromě
výborných zabijačkových výrobků, nabízel také srdečné prostředí  a dobrou náladu.

Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům, soutěžícím, ale také návštěvníkům a účinkujícím. Všichni vytvořili skvělou atmosféru.

Zvláštní poděkování si zaslouží Technické služby obce Osoblaha a Město Albrechtice, ale také hasiči a dobrovolníci z řad občanů z Osoblahy, kteří se významně
podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé akce.

Akci mediálně podpořil informační portál STA, finančně se podílely obce mikroregionu Osoblažsko, MAX BÖGL OSTWIND CZ, NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Strojírny Bacho z Dívčího Hradu. Organizačně byla akce zajištěna součinností s obcíOsoblaha.

Fotografie
z akce na odkazu níže:

https://kralstolec.rajce.idnes.cz/Gastro_2016/

 

Zprávu
zpracovala Martina Jalamasová, projektová manažerka Mikroregionu - Sdružení
obcí Osoblažska.

V Osoblaze
září 2016


Gastrofestival OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2015

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska pořádal v sobotu 5. září 2015 v Osoblaze již čtvrtý ročník
gastrofestivalu "Ochutnej Osoblažsko".

 

Na akci se mohli návštěvníci dostat speciálním parním gastrovlakem provozovaným Slezskými
zemskými drahami, lidé přijeli z různých koutů naší republiky. Například z Jeseníku, Prahy nebo z Havířova. "Přijeli jsme na výlet do
Osoblahy. Našli jsme tu vše, dobré jídlo, dobré pití i laskavé a milé lidi.Tohle pěkné prostředí potěšilo nás, a tak v příštím roce přijedeme zas," napsali
vzkaz na kartičku pro projektovou manažerku Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska Martinu Jalamasovou návštěvníci z Havířova.

K dobré náladě přispěla svou hudební produkcí krnovská country kapela WAGON, zazpívaly absolventky ZUŠ
Město Albrechtice a nezklamalo ani představení Ochotnického divadla z Osoblahy. Pořadatelé zajistili bohatý doprovodný program pro děti, který
připravila Althaia o.p.s. a MINIFARMA Osoblaha. K dispozici měly děti trampolínu, skákací hrad a sportovní arénu, mohly si nechat namalovat různé motivy na
obličej a také se mohly projet na koních. Součástí doprovodného programu byla prezentace úspěšných projektů Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska a místní akční skupiny MAS Rozvoj Krnovska. Své kuchařské umění předvedl Lubomír Wolf z restaurace REZIDENCE z Města Albrechtic. V okolních
nesoutěžních stáncích si mohli návštěvníci Gastrofestivalu zakoupit různé regionální výrobky.

Hodnocení stánků letos poprvé provedla pěti členná komise, jejímiž členy byli: Radek Šimek starosta Úvalna, Jan Krkoška místostarosta Krnova, Luboš Kmínek starosta Petrovic, Rostislav Kocián starosta Třemešné a šéfkuchař Luboš Wolf z Města Albrechtic.

Celkem se o nejlepší stánek ucházelo 15 týmů a to z Dívčího Hradu, Hlinky, Rusína, Města Albrechtic, Osoblahy, Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, a vařili také zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a členové Klubu přátel osoblažské úzkokolejky z Třemešné.

Vítězem letošního ročníku se podle hodnotící komise stal stánek obce Hlinka pod vedením starosty Marcela Chovančáka se zabijačkovými specialitami. Odměnou za vítězství bude celý rok zdobit kancelář starosty putovní pohár této soutěže. V hodnocení návštěvníků nejvíce zaujal stánek Jiřího Steuera z Osoblahy.

Akci mediálně podpořil informační portál STA, finančně se podílela NADACE ŽIVOT UMĚLCE a MAX BÖGL OSTWIND CZ. Organizačně byla akce zajištěna obcí Osoblaha.

Poděkovánípatří všem pořadatelům a sponzorům, soutěžícím, ale také návštěvníkům a účinkujícím. Všichni vytvořili skvělou atmosféru.

Fotografie z akce na odkazu níže:

https://kralstolec.rajce.idnes.cz/Ochutnejte_Osoblazsko_2015/

Martina
Jalamasová,

projektová
manažerka

Loupežník Hotzenplotz

  Německé jméno Osoblahy zní Hotzenplotz.

    Děti na celém světě znají knižní i filmové pohádky o loupežníku Hotzenplotzovi, kterého podle Osoblahy pokřtil spisovatel Otfried Preussler. U nás je Hotzenplotz téměř neznámý, v češtině jeho příběhy byly vydány v roce 2014. Představa tohoto loupežníka byla zpracována jako tisk i figurka a byla představena veřejnosti v roce 2005 při slavnostech na zámku ve Slezských Rudolticích.

    Hotzenplotz se postupně stává maskotem Osoblažska, podobně jako je třeba Praděd symbolem Jeseníků.

    Díky Preusslerovým pohádkám je už dnes Osoblažsko v zahraničí známé jako kraj loupežníka Hotzenplotze.