PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

27.03.2019 10:10

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska připravuje na léto 2019 příměstské tábory v Jindřichově ve Slezsku, Osoblaze a Městě Albrechticích.

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010435

Příměstské tábory jsou službou pro rodiče pečující o děti do 15 let, kteří jsou zaměstnaní, aktivně hledají práci či se vzdělávají. Tábory budou provozovány v pracovní dny po dobu letních prázdnin v roce 2019 a 2020, kdy mají školská zařízení přerušený nebo omezený provoz. Jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Realizací projektu dojde k snadnějšímu slaďování osobního a pracovního života cílové skupiny.

Tábory jsou dotované. V současné době čekáme na konečné schválení ze strany Řídícího orgánu, tedy MPSV. V případě, že by projekt nebyl schválen, nebude realizován. Rodiče o této skutečnosti budeme ihned informovat.

Pro koho jsou tábory určeny: děti od 3-15 let

Provozní doba: pondělí- pátek, 6:30-16:30

Termíny a místa konání:

8.7.-12.7.2019 Jindřichov ve Slezsku, Jindřichovský dvůr - POZOR- pro děti od 8let

22.7.-26.7.2019 Město Albrechtice, zámecký park

29.7.-2.8.2019 Město Albrechtice, zámecký park

5.8.-9.8.2019 Jindřichov ve Slezsku, Jindřichovský dvůr - POZOR - pro děti od 8let

12.8.-16.8.2019 Osoblaha, prostory Althaia o.p.s.

19.8.-23.8.2019 Osoblaha, prostory Althaia o.p.s

Cena je 600,- Kč/turnus - zahrnuje obědy, pitný režim, příp. cestovné a vstupné na výlet, drobné odměny pro děti.

Program a další potřebné informace budou průběžně doplňovány.

Přihlášky a zdravotní dotazník zasílejte naskenovaný na email: mikroregion.osoblazsko@seznam.cz, poštou na adresu Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha nebo přineste osobně do kanceláře na adrese Na Náměstí 105, 793 99 Osoblaha.

plakát tábory.pdf (159797)

přihláška na PT.doc (396800)

Zdravotní-dotazník-PT-2019.pdf (267393)