Současnost Osoblažska

     Osoblažsko  je jakožto pohraniční oblast vzdálená od velkých měst, umístěna v malebné krajině  podhůří Jeseníků, obklopena lesy, poli a pastvinami, bezesporu ideálním místem pro aktivní či pasivní odpočinek. Ale je i velmi dobrým místem pro život.

     Dnešní Osoblažsko stálé cítí dlouholetý dopad  poválečného dosídlení pohraničí, kolektivizaci a následné další vlny sociálně podložených snah o začlenění menšin. Dlouhé léta tato oblast bojovala a bojuje  se všemi sociálně ekonomickými důsledky, které jsou způsobeny odlehlostí tohoto kraje, horší dopravní dostupností, skladbou obyvatelstva a opomíjením ze stran větších  měst a vlády naší země.   Naštěstí se během posledního desetiletí podmínky místních obyvatel značně zlepšili. V nemalé míře díky snaze samotných místních obyvatel, starostů ale i díky  podpoře dotačních programů  pro znevýhodněné oblasti ČR  mezi které Osoblažsko jednoznačně patří.  Během posledních let ustupuje dřívější skeptický pohled na kraj znatelnému optimismu. Tento pozitivní trend je  podporován návratem mladých a mnohdy i velmi nadaných lidí  zpět do rodného kraje. Ti si přináší  nejen zkušenosti ale i  nový pohled na možnosti tohoto kraje. Vrací se s upřímnou snahou rozvíjet nemalý potenciál  této lokality.

 

     V dnešní uspěchané době potřebují lidé s velkým pracovním nasazením odpočívat především v klidném a příjemném prostředí přírody a to je něco, co může Osoblažsko nabídnout. Tato pohraniční oblast není poznamenána průmyslem. Místní obyvatelé se vždy živili především v zemědělství, jako drobní řemeslníci apod. Nicméně současné Osoblažsko nabízí i aktivní možnosti trávení dovolené. Během celého roku jsou  v mikroregionu pořádány mnohé sportovní, kulturní a společenské akce. Máme mnoho aktivních spolků, sportovních klubů a dobrovolníků věnující se rozvoji tohoto kraje. Namátkou můžeme jmenovat obecní bály, dožínky, den dětí, čarodějnice, vánoční a velikonoční jarmarky, divadelní představení, myslivecké hody, hasičské soutěže, fotbalové zápasy, turnaje a v neposlední řadě společný projekt všech obcí mikroregionu  gastrofestival Ochutnej Osoblažsko. Krom společenských akcí mohou návštěvníci kraje navštívit zámkem Dívčí Hrad nebo zámek v Slezské Rudoltice, zříceninu hradu Fulštejn, mnoho kostelů a kapliček, rozhleden, rybníků či parků. Obrovským lákadlem je přítomnost úzkorozchodné trati Třemešná- Osoblaha, po které navíc v letních měsících o víkendech jezdí historická souprava tažená parní mašinou (více o ní viz www.osoblazsko.com). Kraj lze objevovat také na kolech, elektrokolech či koloběžkách. Těšíme se na schledanou v našem kraji!  Přijeďte objevovat kouzlo Osoblažska, uvidíte že zůstanete krajinou i lidmi okouzleni.

    

 

Základní informace o Osoblažsku

Osoblažsko či Osoblažský výběžek je území rozkládající se v severozápadní části Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál, kde tvoří výběžek českého území do území polského v severovýchodním cípu okresu (délka hranice 86 km). Na západě sousedí s okresem Jeseník. Oblast mikroregionu lze z hlediska historického vývoje hospodářství charakterizovat jako převážně zemědělskou oblast se zaměřením na rostlinnou i živočišnou výrobu. Rozvoj zemědělství byl dán příznivými přírodními a klimatickými podmínkami.

 

Rozkládá se na 206,3 km² a trvale zde bylo k 1. lednu 2010 přihlášeno k pobytu 7 435 obyvatel. Hustota zalidnění je velmi nízká – 36 obyv./km², což je přibližně šestina hustoty zalidnění celého Moravskoslezského kraje (230 obyv./km²) a zhruba čtvrtinová hodnota hustoty zalidnění České republiky (133 obyv./km²). Osoblažsko je dlouhodobě regionem s nízkým počtem obyvatel a s velmi nízkou hustotou obyvatelstva na km2, a to díky svému perifernímu postavení již z dob Rakouska - Uherska. Dalším významným faktem, který výrazně ovlivnil současný početní stav obyvatelstva na Osoblažsku, byl odsun většinového obyvatelstva německého původu po skončení 2. světové války. Oblast Osoblažska již nikdy nedosáhla počtu obyvatel odpovídajícího počtu obyvatel před 2. světovou válkou. V současné době dosahuje hodnota věkového průměru Osoblažska 39,3 roků.

 

Text upraven 16.4.2013 dle poznámek Mgr. Zuzany Mruzíkové

 

 

 

Kulturní památky a zajímavosti

Zřícenina hradu Fulštejn – hrad byl založen v polovině 13. století Herbortem z Fulmu. Páni z Fulštejna vlastnili hrad až do r. 1566, kdy jej prodali Václavu staršímu Sedlnickému z Choltic. Tomuto rodu byl hrad po Bílé hoře odebrán. Za třicetileté války byl Fulštejn pobořen a nebyl již obnoven.  Za pozornost stojí i místní květena - pupkovec pomněnkový, oman hnidák nebo nadmutice bobulnatá.

Jednou ze zajímavostí, která se dochovala, je např. cca 202 m dlouhá hradba na západní straně hradu. Z historických pramenů vyplývá, že okolí hradu Fulštejn sloužilo v předminulém a minulém století jako romantické výletiště. Zřícenina je v soukromém vlastnictví a pro veřejnost je volně přístupná, v okolí hradu je postupně budován lesopark.

Zámek Dívčí Hrad – původně hrad z 13. století, který byl v druhé polovině 16. století přestaven na renesanční zámek. Nachází se na kopci nad řekou Osoblahou, vede k němu kaštanová alej a na svazích pod ním můžeme z jara na lesím podrostu zaznamenat vzácnou zapalici žluťuchovitou, jaterník podléšku nebo sněženky.

Zámek Slezské Rudoltice – původně renesanční zámek, který byl v 18. století přestavěn do barokního stylu, tvořil významné kulturní a společenské centrum Slezska. Pravidelnými návštěvníky zámku byli např. skladatele Karel Ditters a Karel Hanke, král Bedřich nebo známý francouzský literát a filosof Voltaire. Přezdívalo se mu "Slezské Versailes". V současné době je v majetku obce a pravidelně se zde pravidelně konají vernisáže, výstavy, kulturní a společenské akce a prohlídky pro veřejnost. V současné době probíhá rozsáhlá revitalizace zámeckého parku.

Zámek Linhartovy zámek byl vybudován v druhé pol. 16. století přestavbou tvrze na renesanční sídlo. Za dobu své existence několikrát zchátral, ale od roku 2001 se stal majetkem Města Albrechtic a byl zrekonstruován. Změny čekají i na přílehlý park. Na zámku se každoročně střídají nové expozice a láká i na noční prohlídku s ohňostrojem.

Rozhledna Strážiště nad Liptaní – je vysoká 9 m a má 37 schodů. Nabízí turistům pohled na Osoblažskou rovinu, Opolskou nížinu v Polsku, na město Prudnik a při dobré viditelnosti je vidět továrny u Opole i nejvyšší vrchol Moravy Praděd (1 492 m.n.m.).

Rozhledna Hraniční vrch ve Městě Albrechticích - vybudována v roce 2011. Jedná se o dvě věže vysoké 25 m propojené 17 m dlouhou lávkou. Nabízí výhled na Jeseníky, Beskydy a Polsko

Kostel sv. Šebestiána v Třemešné – kostel z roku 1736, o kterém koluje pověst, že se v něm nacházejí ostatky sv. Benedikta z Nursie.

Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech – jedná se raně gotický kostel ze 13. století, z kterého se v průběhu let stala ruina. Od roku 2001 je však v majetku jesenického Hnutí Duha a jeho členové za přispění dotací a grantů postupně tuto kultruní památku obnovují.

Smírčí kříž v Bartulovicích – pochází z 16. století a připomíná dávno zapomenutou vraždu švédského důstojníka v době třicetileté války. Měl symbolizovat smír a politování nad touto vraždou, která byla pravděpodobně spáchána vesničany.

Židovský hřbitov v Osoblaze – jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů s kvalitními náhrobky (asi 313 z původních 1200 ks) připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými náhrobky ze 17. století.

Památník padlým v 1. světové válce – žulový památník z roku 1919 zdobený reliéfy a plastikami. Na bočních stěnách jsou umístěny jména padlých osoblažských občanů v 1. světové válce. Pomník je umístěn v Parku Osvobození v Osoblaze.

Eldorádo v Hynčicích – nabízí unikátní ukázky lidového umění a tvořivosti. Návštěvníci se zde vrátí do doby pravěké mezi různé druhy dinosaurů a dalších ještěrů žijících v době dávno minulé. Mimo těchto obřích obyvatel Eldoráda jsou zde k vidění také pohádkové postavičky, současná zvířata, pravěká jeskyně atd.

Paličkovaná krajka – tato tradice patřila k regionu až do konce druhé světové války, kdy z Osoblažska odešli Němci a s sebou odnesli i tradiční vzory paličkované krajky. V současné době se tradice na Osoblažsku obnovila, probíhají zde kurzy paličkování a tvorbu místních paličkářek si lze prohlédnout např. v zámku ve Slezských Rudolticích.

Slovanské hradisko u osady Víno - jedná se o nejstarší popsané slovanské hradisko v Moravskoslezském kraji, které je však veřejnosti nepřístupné, neboť se stalo součástí obory.

 

Text upraven 16.4.2013 dle poznámek Mgr. Zuzany Mruzíkové

Přírodní zajímavosti

Matějovická jeskyně – pseudokrasová jeskyně na břehu říčky Hrozová u obce Rusín, která vznikla v křídovém vápencovém pískovci. Je však velmi špatně přístupná.

Přírodní rezervace Velký pavlovický rybník – území přírodní rezervace je zastávkou tažných ptáků a hnízdištěm vodních ptáků - žije zde cca 150 druhů ptáků, z toho je cca 1/5 chráněných, vyskytuje se zde také velký počet druhů obojživelníků (např. čolek obecný, skokan zelený, rosnička zelená a kuňka ohnivá).

Přírodní rezervace Džungle – je území se zbytkem luhu se starými duby, porosty měkkého vrbo-olšového luhu a mokřady mezi státní hranicí s Polskem a potoky Pavlovickým a Prudnik. Rezervace je zajímavá výskytem chráněné sněženky podsněžníku, jako biotop množství obojživelníků i ptáků.

Přírodní památka Oblík u Dívčího Hradu - je známa především jako bohatá paleontologická lokalita, ale vyskytuje se zde i mnoho zajímavých rostlin. Mezi jinými zde můžeme najít tařici kalištní, ale i kriticky ohrožený bělolist žlutavý. Poblíž přírodní památky se ojediněle nachází také další kriticky ohrožený druh - ovsíček obecný.

Přírodní památka Liptaňský bludný balvan – nachází se nedaleko úzkokolejné tratě Osoblaha – Třemešná. Jedná se o bludný balvan ze severské jemnozrnné žuly s červenými živci, jehož stáří se odhaduje na cca 920 – 1010 milionů let, obvod má 567 cm a hmotnost cca 4,7 tuny. Patří k největším bludným balvanům na území ČR.

Obora Víno ve Slezských Rudolticích – určena pro chov černé a daňčí zvěře, veřejnosti nepřístupná. V oboře se nachází původní slovanské hradisko.

Zámecký park v Linhartovech (arboretum) – na rozloze 6,9 ha nalezneme cenné dřeviny, staleté duby apod.

 

Text upraven 16.4.2013 dle poznámek Mgr. Zuzany Mruzíkové

Sportovní atraktivity

Park Osvobození v Osoblaze – v tomto osoblažském parku se nachází koupaliště, tenisové kurty, hřiště pro kopanou, volejbalové hřiště a otevřené prostranství, na němž se pořádají různé kulturní akce.

Tenisové kurty v Osoblaze – v obci Osoblaha je silná tenisová základna. Kvalitní tenisové kurty včetně cvičné stěny jsou k dispozici i ostatním návštěvníkům, kteří do obce zavítají.

Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ v Osoblaze – hřiště bylo spolufinancováno a vybudováno v roce 2009 a slouží jak pro žáky ZŠ, sportovní spolky a sdružení, tak pro širokou veřejnost.

Tenisové kurty, beach volejbalové hřiště a fotbalové hřiště v Bohušově

Tenisové kurty ve Městě Albrechticích – dva antukové tenisové kurty se zázemím, cvičná stěna, šatny, sprchy a WC se nacházejí v malebném prostředí parku a blízko lesa.

Sportovní hala ZŠ Města Albrechtice – moderní sportovní hala s velkým sálem 40x20 m
a gymnastickou tělocvičnou 10x22 m. Jsou zde tribuny pro 300 diváků, 4 šatny se sprchami, ošetřovna a hlasatelna s ozvučovací technikou. Hala je otevřena od pondělí do pátku vždy od 9 do 16 hodin.

Areál FK ve Městě Albrechticích – fotbalové hřiště s dobrým travnatým povrchem, tribunou
a zavlažováním hrací plochy. V areálu místního FK se dále nachází nové víceúčelové sportovní hřiště, které slouží pro žáky ZŠ, sportovní spolky a sdružení a také pro širokou veřejnost.

Městské koupaliště Město Albrechtice  –  venkovní bazény 33x18 a 10x5 m, voda vyhřívaná slunečními kolektory, břehy bazénu jsou dlážděné, okolí travnaté. Provoz večerního koupání, v areálu je také hřiště, skluzavka, dětský koutek s brouzdalištěm, bufet, restaurace a prodejna potravin.

Fotbalové hřiště ve Slezských Rudolticích – fotbalové hřiště s  travnatým povrchem v areálu zámeckého parku. Kromě zápasů místního fotbalového klubu se zde také pravidelně koná fotbalový Memoriál Achima Mavropulose.

Sportovní areál v Pitárné – areál tvoří fotbalové a tenisové hřiště TJ ČSSS Vysoká.

Kontakt

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

mikroregion.osoblazsko@seznam.cz

Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

ID datové schránky: p59c29c

+420 554 646 200

IČO: 75137925
č.účtu:1876836309/0800

Vyhledávání

Novinky

25.05.2024 14:00

Festival na statku - Hlinka

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode