Projekty

Projektový manažer Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska zpracovává společné projekty MSoO (žádost podává mikroregion, na financování vlastních zdrojů se podílejí členské obce) a dále projekty pro jednotlivé obce či soukromé podnikatele. Máme zkušenosti se zpracováním projektů v rámci výzev MAS Rozvoj Krnovska, SZIF, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Moravskoslezského kraje.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci kontaktujte projektového manažera.