zajímavosti

 

Rozhledna Hraniční vrch

"Nově postavená rozhledna zcela ojedinělé konstrukce byla otevřena 4.10.2011 a nachází se v blízkosti česko-polské hranice u Města Albrechtic. Přístup k rozhledně je po modré turistické značce z Města Albrechtic a dále podle značení, cca. 3,5 km od města. Hraniční vrch je vysoký 541 metrů nad mořem, výška rozhledny 25 metrů, počet schodů 149. Vstup je bezplatný, rozhledna je bez obsluhy a je otevřena celoročně. Na rozhlednu je zakázán vstup v nočních hodinách, za snížené viditelnosti (šera a mlhy), za námrazy, přítomnosti sněhu, silného větru, deště nebo bouřky."
Zdroj: www.jeseniky.net

 

Zámek Linhartovy

    "V druhé polovině 16. století začal příslušník staré katolické šlechty Václav Haugvic s přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Z tehdejší podoby se zachovala původní dispozice s uzavřeným vnitřním dvorem, obrannou věží a zejména sklepními klenbami. Ve fragmentech zůstala rovněž zachována sgrafitová omítka na věži. Figurální sgrafita jsou podnes viditelná v arkádové chodbě II. poschodí severního zámeckého křídla.

    V druhé polovině 17. století byl zámecký objekt už značně zchátralý. Noví majitelé Sedlničtí z Choltic začali s generální přestavbou do barokní podoby. U zámku byl v té době založen okrasný sad ve francouzském stylu. V 19. století pak byl přeměněn na přírodně krajinářský park.

    mek byl opět upravován v 18. století. V polovině 19. století změnily Linhartovy majitele. Získali je Oppersdorfové, koncem století je koupila zbohatlá krnovská rodina Wenzelidesů a roku 1930 pak rodina Wüllersdorfů a Urbairů. A opět se prováděly úpravy.

    Roku 1943 byla v zámku umístěna německá vojenská nemocnice. Brzy zde vypukl požár. Shořela střecha. Roku 1944 byl zámek provizorně zastřešen lepenkou.

V roce 1945 se stal majetkem státu. V roce 1947 poškodila velká vichřice opět střechu a povětrnostní vlivy narušily stropy i obvodové zdivo. Zabezpečovací práce byly zahájeny až v roce 1957. V roce 1966 se majitelem zámku se stalo Zdravotnické zásobování, n. p. Objekt byl částečně zrekonstruován. Roku 2001 se stal zámek majetkem obce a postupně je opravován." 

Otevírací doba

červen sobota 11 - 17 hodin
  neděle 11 - 17 hodin
červenec až srpen pátek    11 - 17 hodin
    sobota 11 - 17 hodin
  neděle 11 - 17 hodin
září     sobota 11 - 17 hodin
  neděle 11 - 17 hodin
říjen sobota 10 - 16 hodin
  neděle 10 - 16 hodin

Zdroj: www.zameklinhartovy.cz

Nový zámek

 

"Empírový Nový zámek na  západním okraji obce náleží k cenným památkám, které čekají na svou obnovu a  využití. Zámek byl postaven roku 1837 opavskými velkoobchodníky Vincencem Tlachem a Vincencem Keilem. Stavba je obklopena botanicky hodnotným parkem, ve  kterém zaujmou i dvě vily. Starší z nich leží v severozápadní části. Ve štítu stavby je letopočet 1885 a iniciály G E. Subtilní železná konstrukce, která zastřešuje západní vstupní schodiště, je dokladem mistrné kovářské práce. Východně od empírového zámku se nachází vila v romantizujícím stylu se  secesními prvky. Nový zámek a vily jsou obklopeny romantickým parkem anglického typu s loučkami, skupinami stromů a drobnými stavbami. "

Zdroj: www.mesto-albrechtice.cz

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie je pozdně baroktní kostel. Byl postaven na  místě prvního katolického chrámu z roku 1610, který vyhořel při požáru v roce 1746. Jeho dnešní podoba je z poslední čtvrtiny 18. století. Architektonicky nejhodnotnější je západní průčelí kostela obrácené do náměstí, vertikálně zvýrazněné věží. Obrazy na oltářích jsou díly Alberta Adama a pocházejí z druhé poloviny 19. století.

 

Boromejky

Klášter Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
"Budova kláštera v Městě Albrechticích původně patřila třebnickým sestrám boromejkám a do konce druhé světové války se zde proto historie odvíjela nezávisle na pražském mateřinci. Roku 1872 přičiněním místního kaplana Alberta Engelbrechta zakoupila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Těšína stavební místo pro stavbu kláštera a dívčí hospodářské a industriální školy. Patrně r. 1878 byla postavena první budova. Zpočátku fungoval jako škola dům č. 28. Sestry se věnovaly kromě vyučování též individuelní ambulantní péči potřebným v domácnostech. Ve štítě domu se nacházela socha Panny Marie s nápisem Marienstift – Mariánský ústav. (Socha se dochovala dodnes – nachází se nad hlavním vchodem do budovy).
Politická situace po 1. světové válce si vynutila vznik zvláštní provincie v Československu. V tehdejší době již třebnické sestry měly na území severní Moravy velké množství domů. Jako vhodné místo byly vybrány právě Albrechtice. 15. dubna 1923 se tak budova v Albrechticích stala sídlem nové provincie. K původní budově Marienstiftu postupně přibyly další dvě budovy a později byla postavena i nemocnice."
Zdroj: www.boromejky.cz
 

Farní kostel sv. Mikuláše v Hynčicích 

V Hynčicích zůstaly zachovány chalupy z 18. a 19. století. Dodnes zůstaly dokladem tvořivého lidového stavitelství. Bohatý fond církevních památek Albrechticka je zde zastoupen areálem fary, farního kostela sv. Mikuláše, hřbitovní zdí s věncem kaplí a  bránou. Farní kostel byl dobudován v roce 1782 a je výraznou stavbou pozdního baroka. 

 

Empírový kostel Povýšení sv. Kříže v Linhartovech

Jihovýchodně od zámeckého parku se nachází empírový kostel Povýšení sv. Kříže postavený v letech 1833 - 1834. Věřící z Linhartov původně docházeli do barokního kostela v Opavici, ale ten se po prohraných válkách o dědictví ocitl na straně Opavice, kterou si zabrali Prusové. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí postavit kostel u zámku v Linhartovech. 
 

Kaplička na rozcestí u Biskupic

Podle barokní předlohy ztvárnili v 18. století lidoví umělci polní kapli při silnici z  Města Albrechtic do Piskořova. V Piskořově se zachovaly i stavby, které představují hodnotnou lidovou architekturu tzv. osoblažského typu. K zajímavým stavbám patří i evangelický hřbitov z konce padesátých let 19. století v České Vsi a pozůstatky poutního kostela na Poutní hoře severně od středu vesnice.
 

Sloup se sochou sv. Anny Samétřetí

Uprostřed náměstí ČSA se nachází  barokní morový sloup se sochou Sv. Anny Samotřetí. Sloup nechal na své náklady postavit v roce 1719 obchodník Jan Ambrož Kravutsche.
 

Měšťanský dům, náměstí ČSA čp. 21

Měšťanský dům patří k nejstarším domům v našem městě. Je chráněn památkovým úřadem. V tomto domě se 18.9.1901 narodil v židovské rodině tehdejšího soudce významný český novinář, rozhlasový zpravodaj, překladatel z angličtiny i němčiny, spisovatel literatury faktu František Gel (vlastním jménem František Veigel). Snad nejvýznamnějšího rodáka poválečné albrechtické historie nám dnes připomíná  pamětní deska na domě.
 

Golf

Golf Club Město Albrechtice (GCMA) je mladou organizací, která byla založena za účelem rozvoje a propagace golfu a rozvíjení podmínek pro veřejnost a členy klubu k aktivnímu hraní golfu. Prostředí je ideální jak pro úplné amatéry, začínající tak i pro pokročilé hráče.

Koupaliště

Městské koupaliště bývá každoročně v provozu od června do srpna. Jsou zde návštěvníkům k dispozici dva bazény: dětské brouzdaliště se skluzavkou a velký bazén s vodním hřibem, je vybaven osvětlením pro noční koupání.     

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode