Zajímavosti

 
Židovský hřbitov
 
"První věrohodná zmínka o židovském pohřebišti v Osoblaze se datuje v roce 1570 a vztahuje se k jeho současné poloze. Prastarý židovský hřbitov leží ve středu obce, asi 150 m od náměstí. Svahovitý areál je ohrazen kamennou zdí, včetně části původních hradeb. Vstup novodobou železnou brankou se nachází mezi zahrádkami. Hřbitov je po celkové rekonstrukci a je veřejně přístupný."
Zdroj: Osoblažsko oknem úzkokolejky, Krnov 2010.
 

Městské hradby

- poslední zbytky městské fortifikace na obvodu historického jádra bývalého města. Stavebně historická památka pochází ze 16.století.

 

Hřbitovní kostel sv.Mikuláše

Jedná se o jednolodní barokní stavbu z let 1765-1766 stojící na hřbitově za obcí. 

 

Kaplička sv.Valentýna a Blažeje

Kaplička se nachází na ul.Pavlovická naproti čp.19. Uvnitř stavby je reliéf Ukřižování s unikátní velikosti kříže (korpus 2m, rozpětí rukou 2,5m).

 

Kašna

Uprostřed náměstí se nachází Empírová litinová kašna z konce 19. století, která je dokladem tehdejší úrovně umění.

 

Bludný balvan

Největší bludný balvan na území obce se nachází v parku na návrší nad turistickým kempem.