Historie

Byla založena okolo roku 1245 z příkazu olomouckého biskupa rytířem Helmbertem Thurnem. Ten zde nechal postavit statek a v jeho blízkosti domy pro poddané. V roce 1256 připadl statek olomouckému biskupství. Ve druhé polovině 15. století za česko - uherských válek obec zpustla a opětovného osídlení se dočkala až roku 1535. To již sem mezi původně moravské obyvatele začali přicházet němečtí kolonisté.

Význam Třemešné vzrostl v 19. století, kdy si zde začali uvědomovat její místo vstupní brány do osoblažského výběžku. V dubnu roku 1834 zřídil jeden zdejší podnikavý občan dostavníkové spojení do Opavy pro 20 osob.

V letech 1870-1872 byla postavena železniční trať, Třemešná se tak dostala na mapu železničních tratí. Význam železniční zastávky vzrostl stavbou úzkokolejné trati Třemešná - Osoblaha.