Zajímavosti

 

Úzkorozchodná trať 

    První železnice se do této oblasti dostala v roce 1872. Jednalo se o odbočku Moravskoslezské centrální dráhy (MSCD) z Krnova do Glucholaz. Tato trať však vedla daleko od Osoblahy a hlavně místní cukrovar potřeboval dopravní spojení pro odvoz a návoz surovin. Prvním návrhem bylo napojení na dnes polskou trať Prudnik – Glubczyce. Ten zamítlo rakouské ministerstvo kvůli přejezdu hranice. Po několika letech byla schválena stavba trati z Města Albrechtic přes Rudoltice do Osoblahy. Z finančních důvody byla v roce 1897 zvolena jako místo napojení stanice Třemešná. Také byl zvolen úzký rozchod 760 mm, protože trať se tak lépe přizpůsobí terénu a náklady na stavbu jsou o třetinu nižší. Pro osoblažský cukrovar, to mělo výhodu hlavně v tom, že suroviny pěstované v okolí trati bylo levnější dovážet po trati do Osoblahy, než je složitě překládat na normální rozchod a odvážet někam dál. Zajímavé je také trasování naší trati, klikatí se i v relativně rovných úsecích a má celkem 102 oblouků. Jako důvod se uvádí to, že je uměle prodloužena. Některé prameny tvrdí, že podle předpisů tehdejšího Rakouska – Uherska se mohly stavět pouze tratě nad 20 km, jen ty se považovaly za rentabilní. Toto tvrzení se ovšem nezakládá na pravdě, téhož roku byla postavena nedaleká trať Ondrášov – Dvorce, která měla pouhých 11 km. Pravým důvodem tohoto trasování byla snaha, aby trať co nejvíce přiléhala terénu a byla tak co nejlevnější.

Celoroční provoz na trati je provozován ČD. Kromě toho společnost Slezské zemské dráhy provozuje v letních měsících historické parní a motorové vlaky.

 

Kostel sv. Šebestiána

- postaven v letech 1730-1733 na místě původně dřevěného kostela. Podle pověsti jsou někde v tomto kostele uloženy ostatky svatého Benedikta

 

Kapličky v Rudíkovech

Obec Rudíkovy se skládá ze dvou částí: ze Starých a Nových Rudíkov. Uprostřed každé části stojí zděná kaplička se zvoničkou. Každoročně, po celý měsíc květen jsou večer co večer otevřeny
 

Dřevěné sochy

tématická stezka výtvorů ze dřeva, zachycující lidskou dovednost přetváření tohoto druhu materiálu ve spojení s neživou přírodou-kamenem
 

Sbírka kaktusů

- vlastníkem sbírky je Rudolf Polok, který svou sbírku zpřístupňuje veřejnosti v pátek a sobotu od 9-18 hodin

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode