Historie

Město se nachází na rozhraní osoblažské nížiny a Jeseníků. Díky tomu se zde vyskytují rostliny a živočichové jak z nížiny, tak i druhy patřící do hor. Okolí je hornaté a lesnaté s bohatým výskytem zvěře. Městečko Janov bylo založeno v roce 1251 biskupem Brunem ze Schaumburgu. V roce 1535 pak povýšil olomoucký biskup Stanislav Thurzo Janov na svobodné horní městečko. V íra v perspektivnost janovského horního města byla tak velká, že olomoucký biskup Jan XIII. řečený Dubravius, vydal 6.6.1546 Horní řád pro město Janov. Povýšení na město přineslo obci další četné výhody a privilegia - pořádat dva a později tři výroční trhy, právo založit cechy a lávky. Předpoklady o nerostném bohatství se nenaplnily, blahobyt a bohatství obci přinesla výše zmíněná privilegia. Po dobách bohatství a blahobytu však přišlo období ke zdejšímu obyvatelstvu velmi kruté. Především za třicetileté války, kdy v obci pobývala švédská vojska. Velkou pohromou byly pro Janov války o dědictví rakouské. V roce 1741 byl Janov do základů vypálen Prusy. Městečko však bylo obnoveno a začalo opět šťastné období. Byl zde založen poštovní úřad v roce 1869, v roce 1888 byl položen vodovod. Řada lidí se živila obchodováním se střižným zbožím, které vyvážela do Pruska. Histirii poznamenaly obě světové války, přdevším ta druhá, která přinesla odsun německého obyvatelstva.