Projekty obcí

 

Obec Osoblaha

Odkaz na projekt Cykloodpočívadlo Osoblaha a Modernizace, oprava chodníků v centru obce Osoblaha:

osoblaha.cz/index.php?nid=767&lid=CZ&oid=1883696

 

REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I

Obec Osoblaha získala v prosinci roku 2011 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 , 2.3 Podpora využívání brownfields na projekt: REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I, číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01175. Předpokládané celkoé výdaje projektu 3 776 754 Kč, výše dotace 85%. Hlavním cílem projektu bylo odstranění jednoho objektu bývalého areálu živočišné výroby, úprava prostranství tohoto areálu a jeho zatravnění.

V současné době probíhá zdárně demolice nadzemní části objektu a odvoz sutin. Na závěr bude celý terén zavezen ornicí a zatravněn. Takto upravené území nejen změní vzhled obce k lepšímu, ale bude využito i pro sport a odpočinek občanů a návštěvníků obce Osoblaha.

 

stav před demolicí                   

průběh demolice

po realizaci

Kontakt

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

mikroregion.osoblazsko@seznam.cz

Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

ID datové schránky: p59c29c

+420 554 646 200

IČO: 75137925
č.účtu:1876836309/0800

Vyhledávání

Novinky

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode