Úzkokolejka

Jedním z hlavních turistických lákadel tohoto malebného kraje je bezpochyby úzkorozchodná trať vedoucí z Třemešné do Osoblahy. 

Úzkorozchodný vlak vyjíždí z opačné strany budovy, než je nástupiště pro trať Krnov – Jindřichov ve Slezsku.Trať má 8 mostů a 102 oblouků (oblouk před Liptani má poloměr pouhých 75 m a je tak nejmenší na celé síti železnic v České Republice). Nejvyšší dovolená rychlost vlaku, který projíždí devíti zastávkami, je 40 km/hod.

Pravidelný provoz zde zajišťují České dráhy letitými motorovými lokomotivami řady 705.9. V letní sezónu zde pak můžete potkat turistické vlaky SZD vedené parní nebo historickou motorovou lokomotivou.

Více informací o trati, provozu i kraji kolem úzkokolejky získáte na internetové adrese www.osoblazsko.com

 

ÚZKOKOLEJKA LETOS PŘEVEZLA VÍCE NEŽ 5000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

podrobnosti zde