Zajímavosti

 

Bludný balvan

Jeden z největších bludných balvanů v České republice o rozměrech 220 x 130 x 120 cm a přibližné hmotnosti 4,7 tuny. Petrograficky se jedná o porfyrický biotitický granit (pozdně orogenní). Původem je pravděpodobně z jižního Švédska a na Osoblažsko byl ledovcem přesunut během sálského zalednění. Stáří se odhaduje na cca 920-1010 milionů let.
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neorientovaná stavba z pálených červených cihel v monumentalizujícím gotickém pojetí připomínající slezskou cihlovou gotiku. Chrámové jednolodí je rozšířeno příčnou lodí, na níž navazují dvě symetricky umístěné sakristie. Kostel byl vybudován na místě původního gotického kostela sv. Vavřince v létech 1866 - 70, podle projektu arcibiskupského architekta Ing. Gustava Meretty. Posvěcen byl v roce 1875. Vchody do sakristií jsou zdobeny pískovcovými portály, tympanony a rozetami. Dveře východního portálu nesou znak olomouckého arcibiskupa M. Sommerau Becka z r. 1853. Protější dveře jsou zdobeny znakem arcibiskupa kardinála Bedřicha z Furstenberku s letopočty 1870 a 1875. Kostel je vybaven jednotným novogotickým mobiliářem. Velmi cenná je jeho výtvarná kvalita, jednotná výzdoba a pečlivá údržba. Původní gotický liptaňský kostel se vyznačoval kaplí svatého Antonína Paduánského z roku 1779. Jeho hlavní oltář byl vyzdoben obrazem brněnského malíře Ferdinanda Lichta z r. 1800. Věž byla osazena třemi zvony, z nichž jeden byl ulit v r. 1551, druhý v r. 1614.

 

Dům s kapličkou č.p. 240

 

Dům č.p. 261 památný dům liptaňské tragédie

pamětní tabulka na domě připomíná tragickou událost z 22. září 1938, kdy zde Němci zavraždili šest příslušníků Stráže obrany státu. Jejich těla převezli do Glubczyc a pohřbili v odlehlé části místního hřbitova.

 

Památník obětem liptaňské tragedie v září 1938

 

Lyžařský vlek

vlek dlouhý 250 m na severovýchodním svahu vrchu Strážnice.

 

Rozhledna 

Rozhledna Liptaň Strážnice nabízí turistům pohled na Opolskou nížinu v Polsku, od severu na město Prudnik, při dobré viditelnosti je vidět továrny u Opole až po severovýchodní pohled na celou Osoblažskou rovinu a pohledem na obce: Pitárné, Vysoká, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Osoblaha, Bohušov, Rusín, Hlinka, hraniční přechod Bartultovice - Třebina Polsko. Při dobré viditelnosti (bez oparu) se jihozápadním směrem rozprostírá nádherný pohled na nejvyšší vrchol Moravy „ Praděd 1492 m n m.“ Je vysoká 9m s 37 schody. Rozhledna je volně přístupná.

 

Kaple v Bučávce

Barokní kaple byla postavena kolem roku 1840 a je zasvěcena sv. Floriánovi. První zmínka o Bučávce pochází z roku 1570, kdy je uváděna pod názvem Bischofke. Byla zvláštním lenním statkem biskupství olomouckého. V roce 1920 se konalo slavnostní vysvěcení nového zvonu za účasti P. France Kály.

 

Kaple Panny Marie Pomocné v Horních Povelicích

Kaple byla postavena na malém kopečku v dolní části obce. Zasvěcení Panně Marii Pomocné nelze stoprocentně doložit, v kapli se nacházely sochy sv. Jáchyma a sv. Anny, které byly po renovaci převezeny do farního kostela v Liptani. Kaple měla malý oltář a v hruškovité věžičce zvon, který zval místní obyvatele ke každodenní modlitbě a také vyzváněl "umíráček" jako poslední pozdrav na rozloučenou se zemřelými. V roce 2008 byla kaple z dotace ministerstva kultury a s přispěním obce opravena.