Osoblažská paličkovaná krajka – obnovená tradice na zámku v Bruntále

 

Ve čtvrtek 20. února byla formou vernisáže slavnostně zahájena výstava Osoblažské paličkované krajky – obnovené tradice na zámku v Bruntále. Partnery projektu jsou Mikroregion Osoblažsko, Muzeum Bruntál, Střední škola průmyslová Krnov, místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o.p.s., OS Královský stolec a OS Spolek.

Příjemným překvapením pro pořadatele bylo samotné zahájení výstavy v malém výstavním sále, které si nenechalo ujít množství návštěvníků. Ti postupně naplnili obě zámecké místnosti. Úvodního slova se chopila PhDr. Ľubica Mezerová z muzea Bruntálu, která všechny přítomné vřele přivítala. Po té se návštěvníci z úst Ing. Martiny Kvapilové ze střední školy průmyslové a Dagmar Návratové, z Královského stolce, dověděli něco málo o historii paličkované krajky, o pátrání po jejich kořenech a o radostech i starostech při obnově této tradice na Osoblažsku.

            Cílem tohoto projektu je propagace „Osoblažské paličkované krajky – obnovené tradice“ jako příkladu spolupráce na území mikroregionu Osoblažsko a místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Součástí expozice, která potrvá do 14. dubna bude také přednáška o historii paličkované krajky, kterou přednese Ing. Martina Kvapilová 20. března. V rámci Velikonoc na zámku v Bruntále (12. dubna) provede Střední škola průmyslová z Krnova komentovanou prohlídku výstavy s ukázkami paličkování.

            Přijměte tímto srdečné pozvání na výstavu paličkované krajky. K vidění jsou například ukázky paličkovaných čelenek, soubor paličkovaných krajek kostelů Osoblažska, nebo paličkované šperky z kovových drátků. Doufáme, že se Vám bude výstava líbit a že se nám podaří věhlas této tradice rozšířit i do dalších koutů našeho kraje.

 

fotografie ze zahájení ke shlédnutí zde

Ženy z Osoblažska obnovují tradici Osoblažské paličkované krajky

Reportáž české televize ke shlédnutí zde