Historie

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Od roku 1961 do 23. listopadu 1990 byla dnešní obec Slezské Pavlovice částí obce Osoblaha.

Jižně od obce Slezské Pavlovice, u silnice do Osoblahy vznikla kdysi nevelká osada Závsí. V katastru obce byly nalezeny zlomky nádob, pocházející ze starší doby bronzové. Později nalezený střep nádoby s vlnovkou pochází z 10. století a je dokladem slovanské zemědělské osady té doby. Původní urbanistická studie je zničena. Dochovalo se jen málo usedlostí a domů z předválečného období. Prostorově ani funkčně není vymezeno centrum obce. Filiální kostel sv. Ondřeje stojí v západním cípu zastavěného území spolu s budovou mateřské školy. Obchod a hostinec jsou situovány v těžišti obce.Kronika obce je vedena od roku 1992. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo ze Slezských Pavlovic i celé oblasti vysídleno, dosídlení bylo jen částečné, takže počet obyvatel klesl na méně než polovinu. V období socialismu byla zástavba obce necitelně doplněna o dvě velké farmy živočišné výroby a obytné domy panelového typu.

 

Popis znaku:
Ve zlatém štítě na červené kouli se stříbrnou lilií ležící černý odvrácený jednorožec s červeným rohem a jazykem.                     

Figurka lilie je převzata ze starých pečetních znamení Slezských Pavlovic zlet 1743 a 1796.

Figurka jednorožce, ležícího na kouli či kotouči je převzata z erbu rodu Mattencloid, jenž držel panství Německé Pavlovice od roku 1766 a zbudoval zde pozdně barokní zámek.

Barevné řešení symbolizující kombinace slezských barev.