Veřejné osvětlení

 

 „Veřejné osvětlení v obcích Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska“

        7 Obcí Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska se zapojilo do společného projektu, jehož výstupem je obnova místních sítí veřejného osvětlení v zapojených obcích. Projekt byl spolufinancován částkou 500 000,- Kč dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, celkové náklady na jeho realizaci byly ve výši 1 052 802,- Kč včetně DPH.

 

Díky tomu došlo k rekonstrukci a obnově v rozsahu:

Dívčí Hrad - 14 ks nových svítidel LED včetně výložníků,

Jindřichov - 20 ks nových sodíkových svítidel včetně výložníků,

Osoblaha - prodloužení místní sítě v délce 88 bm, 14 ks nových sodíkových svítidel včetně výložníků,

Liptaň - 19 ks nových sodíkových svítidel včetně výložníků,

Třemešná - 29 ks nových sodíkových svítidel včetně výložníků,

Janov - instalace 2 ks sloupů, úprava rozvaděče a instalace 14 ks nových svítidel,

Město Albrechtice - instalace 6 ks sloupů včetně kompatibilních svítidel

a zemního vedení v délce 268 m.

Součástí prací byla také demontáž stávajících svítidel, jejich likvidace

a demontáž výložníků nad vedením ČEZ.

Zástupci Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a obcí zapojených do projektu věří, že realizace projektu má příznivý dopad na životní prostředí,

na životní podmínky obyvatel zapojených obcí a pomůže také obcím se snížením výdajů na provoz veřejného osvětlení.

 

Martina Jalamasová,

projektová manažerka

Moravskoslezský kraj - úvodní strana

č.projektu: 01825/2013/RRC